TIMEKRED // informasjonsfilm

TimeKred mobiliserer til innsats og deltagelse der det trengs, og bidrar til økt kulturell deltakelse, bedre bo- og nærmiljøer, og økt livskvalitet blant befolkningen. Hele tiden i godt partnerskap med kultur- og næringsliv.

Kred er konseptets sosiale valuta. Innbyggere kan tjene Kred ved å gi av sin tid og bruke sine evner på en gitt oppgave eller aktivitet hos TimeKreds tjenepartnere – og bruke Kred på aktiviteter og opplevelser hos TimeKred brukepartnere.  

VJUS fikk i oppdrag å presentere TimeKred i en video. Vi ønsket å blende inn ekte skuespillere med animasjon. Men animasjon kunne vi tydelig forklare konseptet, og ved å filme skuespillere kunne vi skape et mer realistisk og emosjonelt bånd til historiene som ble fortalt. 

English:
TimeKred mobilizes for participation where needed, and contributes to increased cultural participation, better living in local communities, and improved quality of life among the population.

TimeKred is the social currency of the concept. Inhabitants can earn Kred by spending time and use their abilities on a given task or activity with TimeKred’s service partners – and then use Kred on activities and experiences with TimeKred users.

VJUS got the task to present this new concept with video. We chose to film actors playing out scenarios, and blend it in with animation. By using animation we could easialy explain the concept and the real ctors added more realism to it and thereby emotionally connect more with the audience.

Regissør // Anders Øvergaard
Animasjon // Nicolai Stigar
Lyd // Marius Ytterdal
Klipp // Morten Rustad and Anders Øvergaard
Produsert av // VJUS
År // 2019

Timekred Informasjonsfilm Greenscreen
Timekred Informasjonsfilm Still