SKØR’N // Reklamefilm

Ideen var å lage en kort rytmisk sykkelfilm. Den skulle være artig å se på, og gi en følelse av å få lyst til å komme seg ut å sykle. Målet var å ikke bruke musikk, men lyden av sykkelen kombinert med naturen. Det skulle også ligge et hint av at syklene er “custom made”

English:
The idea was to make a short rhythmical bike video which was fun to watch. A goal was to just use sounds of the bike combined with nature, instead of music. And last but not least, give the audience a hint that SKØR’N makes custom made bikes.

Produsert og regissert av // Jørn Ranum
År // 2017